Две истории о флаге: Куба и Крым

045    В составе союзных сил, вошедших в Крым, был и принц Наполеон, брат Наполеона III, который в те годы сел на французский трон. После победы союзников принц Наполеон передал турецкому командиру Омеру Лютфи-паше (Ömer Lütfi Paşa) просьбу своего брата: поднять французский флаг над крепостью, если позволит турецкое командование.

055
Две истории о флаге: Куба и Крым
Мухиддин Налбантоглу

Прошло 54 года, и вот в кубинской столице Гаване снова открылось посольство США. На организованной по этому случаю церемонии трое бывших морских пехотинцев, спустивших флаг США в 1961 году, снова подняли его над посольством. Это напомнило мне схожий эпизод из нашей истории.

Русско-турецкая (Крымская — прим. ред.) война, которая завершилась в 1856 году и которую некоторые специалисты по всемирной политической истории называют «первой мировой войной», шла между Турцией, Россией, Великобританией, Францией, Италией (Сардинское королевство), Австрией и Германией. С победой союзников в битве при Балаклаве с мечтами российского царизма о доминировании в регионе было покончено, русские проиграли.

В составе союзных сил, вошедших в Крым, был и принц Наполеон, брат Наполеона III, который в те годы сел на французский трон. После победы союзников принц Наполеон передал турецкому командиру Омеру Лютфи-паше (Ömer Lütfi Paşa) просьбу своего брата: поднять французский флаг над крепостью, если позволит турецкое командование.

Омер-паша сообщил, что не возражает против этой просьбы, если с ней согласятся другие командиры союзных войск. В результате огромный французский флаг взмыл над крепостью как символ победы союзников.

Но спустя три дня французский флаг вдруг сменился турецким флагом несколько потускневшего цвета. Чтобы разобраться, в чем дело, принц Наполеон нанес внезапный визит в штаб Омера-паши. Обратившись к турецкому командиру, принц начал с упрека: «Паша, вы оказали большую милость Франции, одобрив поднятие французского флага над крепостью. Я собирался прийти к вам, чтобы выразить благодарность его величества императора Наполеона. Но неужели что-то изменилось? Посмотрите на крепость, над ней не французский флаг, а турецкий».

Когда Омер-паша выглянул из окна своего кабинета, он увидел большой выцветший турецкий флаг, развевающийся на месте французского знамени. Вскоре был найден виновник, и перед Омером-пашой предстал беспомощный 80-летний крымский татарин. Выяснилось, что это именно он спустил французское знамя и поднял турецкий флаг. Он отметил: «60 лет назад, когда Крым попал в руки русских, я был знаменщиком в этой крепости. Турецкий флаг, который мы тогда спустили, лежал в моем доме, на дне сундука, и ждал сегодняшнего дня. В знак победы и потери русскими Крыма я снова поднял флаг над крепостью. Я мечтал об этом 60 лет. Мое желание сбылось. Даже если вы меня казните, я умру со спокойной душой. Воля ваша, наш командир…»

Через некоторое время французский принц, невероятно взволнованный этой историей, вручил турецкому командиру сообщение из Парижа от императора: «Союзные силы будут рады, если во время их пребывания в Крыму над крепостью будет развеваться турецкий флаг…»

После подписания мирного соглашения по итогам Парижского конгресса исторический флаг вернулся в Турцию и был взят на хранение в военный музей.

Источник: «Yenicag», Турция

032

Küba’dan Kırım’a 2 bayrak hikayesi
Muhiddin NALBANTOĞLU

Küba’nın başkenti Havana’da ABD büyükelçiliği 54 yıl sonra yeniden açıldı. Bu vesileyle yapılan törende ABD bayrağının onu 1961’de indiren 3 emekli deniz askeri tarafından yeniden göndere çekilmiş olması bana tarihimizdeki benzer bir olayı hatırlattı.

Dünya siyasi tarih yazarlarının «ilk dünya savaşı» da dedikleri 1856 Türk-Rus Savaşı Türkiye, Rusya, İngiltere, Fransa, İtalya (Sardunya), Avusturya ve Almanya arasında cereyan etmiştir. Rus Çarlığının bölge hâkimi olma hayalleri, müttefiklerin Balaklava Zaferi’yle bitmiş, Ruslar mağlup olmuştur.

O dönem Fransa tahtını işgal eden 3. Napolyon’un oğlu Prens Napolyon da Kırım’a giren müttefik kuvvetler arasındaydı. Zafer sonrası Türk Başkumandanı Serdar-ı Ekrem Ömer Paşa’ya babası 3. Napolyon’un bir ricasını iletir. 3. Napolyon, eğer Türk kumandanı da tasvip ederse Kırım Kalesi’ne Fransa İmparatorluğu’nun bayrağının çekilmesini arzu etmektedir.

Ömer Paşa, eğer diğer müttefik orduları kumandanları da kabul ederse bu ricaya bir itirazı olmadığını bildirince Kırım Kalesine müttefiklerin zafer nişanesi olarak kocaman bir Fransız bayrağı çekilir. Ancak bunun üzerinden henüz üç gün geçmiştir ki kalede Fransız bayrağı yerine rengi biraz solgunca bir Türk bayrağının dalgalanmaya başladığı görülür.

Şaşkına dönen Prens Napolyon yanında Fransız kuvvetleri mareşali Pelesie olduğu halde işin aslını anlamak maksadıyla Türk başkumandanı Ömer Paşa’nın karargahına ani bir ziyaret gerçekleştirir.

Prens Napolyon’un ziyareti bir sitemle başlar. Ömer Paşa’ya hitaben, «Paşa hazretleri, kaleye Fransız bayrağının çekilmesine onay vererek Fransa’ya büyük bir jest yaptınız. Şu anda size imparator hazretleri Napolyon’un şükranlarını arzetmek için gelecektim. Fakat durumda bir değişiklik mi var? Şu pencereden kaleye bakarsanız orada Fransız bayrağı yerine bir Türk bayrağının dalgalandığına göreceksiniz. Bunun sebebi nedir? Kararınızda bir değişiklik mi oldu?»

Türk başkumandanı Ömer Paşa başını odasının penceresinden dışarı çevirip bakışlarını Kırım Kalesi istikametine çevirince rengi solmuş büyük bir Türk bayrağının kalede dalgalanmakta olduğunu gördü. Yapılan tahkikat sonunda Ömer Paşa’nın karşısına bu işin müsebbibi olarak beli bükülmüş 80’lik bir Kırım Türk’ü çıkarılır. Fransız bayrağını indirip Türk bayrağını çektiği öğrenilen ihtiyar şu ifadeyi verir:

«60 yıl önce Kırım, Rusların eline düştüğü gün ben bu kalede sancak muhafızıydım. Kaleden indirdiğimiz Türk bayrağı evimde sandık diplerinde, yastık altlarında bugünü görmek için bekledi durdu. Rusların Kırım’ı kaybetmesi üzerine zafer gününün geldiğini düşünüp bayrağı yeniden kaleye çektim. Bu benim 60 yıllık hasretimdi. Şimdi muradıma ermiş bulunuyorum. Artık beni idam bile etseniz gözüm açık gitmeyecek. Ferman kumandanımızındır…»

Ortaya çıkan bu durum karşısında duygulanan Fransız Prensi bir süre sonra Paris’ten İmparator’dan gelen şu telgraf mesajını Türk kumandanına arzeder:

«Müttefik Kuvvetler, Kırım’dan ayrılana kadar Türk Bayrağı’nın kalede dalgalanmasını büyük bir sevinçle kabul etmektedir…»

Neticede Paris Konferansı sonucunda barış antlaşması imzalandıktan sonra bu tarihi bayrak Türkiye’ye dönmüş ve askeri müzede korumaya alınmıştı.

036

(Посещено: в целом 94 раз, сегодня 1 раз)

Оставьте комментарий