Путь Чехова…

009    «Это несравненный художник, — говорил Толстой о Чехове. — Да, да, именно: несравненный художник жизни. Он создал новые формы писания, подобных которым я не встречал нигде».

ПУТЬ ЧЕХОВА
Самих Гювен
07

Подходя к зданию, расположенному по адресу «Садовая-Кудринская, 6», где с 1886 по 1890 годы жил Чехов, я чувствую, как растет мое волнение. Вспоминаются слова нашего мастера Джемиля Кавукчу (Cemil Kavukçu, турецкий писатель-новеллист — прим. пер.) о его творчестве: «У его повествования есть три важных особенности: лаконичность, математичность и музыка, которая звучит между строк. И как говорил Чехов, если в начале пьесы на стене висит ружье, оно обязательно должно выстрелить».

01Чехов считается первооткрывателем жанра современного короткого рассказа. Он также писал пьесы: одни из важнейших «Дядя Ваня» и «Вишневый сад». В числе других известных произведений — повесть «Степь» и рассказ «Дама с собачкой». По мнению писателя, чтобы сказать кратко о многом, в тексте не должно быть ненужных деталей, элементов, не участвующих в построении сюжета. Поэтому ружье непременно должно выстрелить.

Чехов, фокусируясь на скрытом смысле повседневной жизни и находя в обычном и будничном оригинальное и необычное, занял прочное место мастера в мире рассказа. Писатель реалистично изобразил российское общество накануне революции. Показал, какое значение в повествовании имеет атмосфера и характер.

092 Дом-музей А.П.Чехова в Москве

И вот я в Доме-музее Чехова… Я начинаю все внимательно изучать: рабочий стол, убранство, кровать, предметы, фотографии на стене. Наибольшее впечатление на меня производит снимок, на котором Чехов запечатлен вместе с Толстым во время чаепития. Чехов почему-то смущен. Он сидит в задумчивой позе в благоговении перед мастером. Говорят, Толстой любил Чехова. Они периодически встречались и беседовали.

«Это несравненный художник, — говорил Толстой о Чехове. — Да, да, именно: несравненный художник жизни. Он создал новые формы писания, подобных которым я не встречал нигде».

У меня перед глазами снова проходят детали жизни Чехова. Писатель появился на свет в 1860 году в российском городе Таганрог. В 1904 году он скончался в Германии из-за туберкулеза. Его отец родился крепостным и впоследствии был выкуплен на волю. Семья писателя находилась в трудном материальном положении. В 1879 году, завершив обучение в Таганроге, Чехов отправился в Москву, куда ранее переехала его семья. Будучи студентом медицинского факультета, Чехов писал юморески и поддерживал свою семью. В 1888 году повесть «Степь» принесла писателю Пушкинскую премию.

Я понял, что объединяет русских классиков: их письменный стол никогда не пустует, они постоянно работают. Они никогда не находятся в отрыве от общества, его проблем и реалий. У Чехова не было определенной политической идентичности, но он говорил, что общество спасет просвещенная и активная интеллигенция. Он считал, что общественный прогресс напрямую связан с увеличением числа сознательных, образованных, культурных, здоровых людей, а для этого должны открываться библиотеки, школы, учебные залы, театры, больницы.

Наконец, писатель говорил: «Все мною написанное, возможно, забудется, но новый путь, мною проложенный, будет цел и невредим».

Писатель, бесспорно, проложил новый путь. Но все им написанное не забыто и не будет забыто.

011ÇEHOV’UN YOLU…
Samih Güven
07

Çehov’un 1886-1890 yılları arasında yaşadığı «6 Sadovaya-Kudrinskaya» adresindeki eve yaklaştığımda heyecanım artıyor gittikçe. Cemil Kavukçu hocamızın öykü ile ilgili sözleri geliyor aklıma: «Öykü’de üç önemli husus vardır; sözcük ekonomisi, matematik ve alttan alta çalınan müzik. Ve Çehov’un söylediği gibi öykünün başında duvarda asılı duran bir tüfek varsa, mutlaka patlamalıdır.»

04Çehov modern kısa öykünün öncüsü sayılıyor. Aynı zamanda oyun yazarı. Vanya Dayı ve uyarlanan Vişne Bahçesi önemli oyunlardan. Yine Bozkır ve Köpekli Kadın adlı öyküleri oldukça önemli. Ona göre azla çok şey anlatılacaksa madem, öyküde gereksiz bir ayrıntıya, işlevi olmayan bir yapı taşına yer yok. Bu yüzden tüfek mutlaka patlamalı.

Çehov günlük hayatın saklı önemini, olağan olanın olağan dışı bir bilinçle ele alınışını sağlayarak öykü dünyasında sağlam bir yer edinmiş. Devrim öncesi Rus toplumunu gerçekçi bir şekilde resmetmiş. Öyküde atmosfer ve karakterin ne denli önemli olduğunu göstermiş bir yazar.

Çehov’un evindeyim artık… Dikkatle incelemeye başlıyorum; çalışma masasını, salonu, yatağını, eşyalarını, duvardaki fotoğrafları. Beni en çok etkileyen şey, Tolstoy’la bir masada çay içerlerken çekilmiş bir fotoğraf oluyor. Çehov mahcup nedense. Ustasına saygılı, düşünceli bir tavır içinde oturuyor. Tolstoy severmiş Çehov’u, zaman zaman buluşup sohbet ederlermiş.

Tolstoy şunları söylemiş Çehov için: «O emsalsiz bir yazar, evet emsalsiz, hayatın yazarı, benzerine hiçbir yerde rastlamadığım yeni yazılış biçimleri yaratmıştır…»

Dolaşırken Çehov’un hayatına ilişkin ayrıntıları da gözden geçiriyorum yeniden. Yazar 1860 yılında Rusya’nın Taganrog şehrinde doğmuş. 1904 yılında Almanya’da verem hastalığı nedeniyle hayatını kaybetmiş. Babası serf olarak doğmuş ve sonradan özgürlüğüne kavuşmuş biri. Sürekli maddi sorunlar yaşamış. Çehov Taganrog’da eğitimini tamamlamasının ardından 1879’da daha önce Moskova’ya taşınan ailesinin yanına gelmiş. Tıp öğrencisi iken kısa, komik piyesler yazarak ailesini desteklemiş. 1888 yılında Bozkır adlı öyküsü ile Puşkin ödülünü kazanmış.

Rus klasik yazarlarında genel olarak anladığım şey, yazı masaları hiç boş kalmamış, asla tembellik etmemişler. Toplumdan, sorunlarından ve gerçeklerinden kopmamışlar hiç. Çehov’un belirgin bir politik kişiliği yokmuş ama toplumu aydınların, çalışkan, üreten aydınların kurtaracağını söylemiş. Toplumun gelişmesinin bilinçli, eğitimli insanların artmasına bağlı olduğunu düşünmüş. Kültürlü, sağlıklı insan sayısının artması için, kütüphaneler, okullar, çalışma salonları, tiyatrolar, hastaneler açılması gerektiğini, bunun için mücadele verilmesi gerektiğini düşünmüş.

Ve son olarak şunu söylüyor yazar: «Benim yazdıklarım unutulacak belki, ama yeni bir yol açtım, o kalacak.»

Yeni bir yol açtığı açık yazarın. Ama yazdıkları da unutulmadı ve unutulmayacak.

05

(Посещено: в целом 259 раз, сегодня 1 раз)

Оставьте комментарий